News

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการ

ขณะนี้สินค้า NaRaYa ได้เพิ่มช่องทางการซื้อสินค้า  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า นารายาจึงขอเป็นส่วนหนึ่งสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในงานบริการ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้านารายาเพื่อมอบให้แก่คนที่คุณรัก   ณ  สาขาสยามสแควร์วัน ชั้นLG  ซึ่งสาขานี้ยังคงจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์  LaLaMa by naraya ในสาขาเดียวกัน

 

NaRaYaLaLaMa-04.jpg

 

 

29.08.15